teisipäev23. aprill 2024

VÄLISMÄÄRAJA. Millised on NATO katsed ohjata Vene-Hiina-Iraani kolmikut?

6. november 2022
Raadio Kuku

Saate „Välismääraja“ fookuses oli Iraan ja NATO katsed ohjata Vene-Hiina-Iraani kolmikut. Teemat kommenteeris Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling.

Sillaste-Elling märkis, et kõige otsesem ja tõsisem oht NATO-le on Venemaa, seejuures on jätkuvalt olulisel kohal terrorismi oht. Lisaks sellele on viimastel aastatel NATO aruteludesse tulnud ka Hiina, mida peetakse Sillaste-Ellingu sõnul NATO-s süsteemseks väljakutseks. „Neli-viis aastat tagasi ei räägitud NATO-s Hiinast üldse. Esimesed arutelud algasid alles 2019. aastal,“ lausus ta.

Ohtu põhjustavatest riikidest kõneledes ei saa mööda vaadata ka Iraanist, mis on Venemaad toetanud Ukraina sõjas. Sillaste-Ellingu sõnul on Iraani küsimus rohkem olnud Euroopa Liidu laual. „Praegu ei ole NATO-s toimunud arutelu selle üle, kuigi jälgitakse olukorda ja ollakse väga teadlikud, milliseid relvi venelased kasutavad Ukrainas,“ lausus Sillaste-Elling.

Saates kommenteeris ka Iraani viimaste kuude meeleavaldusi ja sisepoliitilisi heitlusi Tallinna Ülikooli doktorant Sandra Peets.

Kogu saadet saab kuulata siit:

Show image
Välismääraja
6. november 2022
Raadio Kuku