laupäev13. juuli 2024

Euroopa nõue avaldada ettevõtete palgad võtab sihikule Eesti ülisuure soolise palgalõhe

6. aprill 2023
Raadio Kuku

Soolise palgalõhe jätkuv püsimine sunnib Euroopa Parlamenti kehtestama uusi reegleid, mis kohustaks ettevõtteid avalikustama palganumbreid, et neid oleks võimalik võrrelda.

Eesti püsib Euroopa soolise palgalõhe tipus. Naiste tunnitasu ELis on keskmiselt peaaegu 12,7% madalam kui meestel. 2021. aastal oli suurim palgalõhe Eestis (20,5%), samas kui väikseima palgalõhega riik ELis oli Rumeenia (3,6%). Luksemburgil õnnestus 2021. aastal sooline palgalõhe kaotada.

Euroopa parlamendi saadik, sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand selgitas, et kui avalik sektor on oma palgad kodulehtetel välja toonud, siis tuleks uute võimalike reeglite järgi seda teha ka eraettevõtetel. Nõue puudutaks firmasid, kus on rohkem kui 250 töötajat.

”Eksperdid tunnistavad, et üks samm palgalõhe vähendamise suunas on palkade avalikustamine,” ütles Kaljurand Kuku raadiole. ”Ettevõtted peavad hakkama informeerima tööletulijaid, milline on nende palgapoliitika ja mida nad teevad selleks, et tasu meeste ja naiste vahel oleks võrdne.”

Uus nõue läbis ka Euroopa Parlamendi hääletuse. Direktiivi poolt hääletas 427 ja vastu 79 parlamendiliiget, erapooletuid oli 76.

Nüüd peab teksti heaks kiitma ka ELi nõukogu, misjärel avaldatakse õigusakt Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv jõustub kakskümmend päeva pärast avaldamist. ”Kuidas direktiiv ellu rakendada, selle eest peavad hoolitsema juba liikmesriigid ise,” ütles Kaljurand.

Kui palgaandmed näitavad, et meeste ja naiste töötasu erineb ettevõtte sees rohkem kui 5 protsenti, peavad tööandjad olukorda koos töötajate esindajatega hindama. Rikkumiste ärahoidmiseks on liikmesriigid kohustatud kehtestama tulemuslikud, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, näiteks trahvid.

Euroopa raadiote võrgustik Euranet Plus on kokku pannud ka spetsiaalse kaardi, mis palgalõhe suurust näitab:

Kuula intervjuud:

Show image
Sihik

Euranet Plus saate "Euroopa täna" leiad siit.

6. aprill 2023
Raadio Kuku